Marketing Intelligence

Van leads naar klanten

Lees verder »

Marketing Intelligence

"The ability to apply knowledge to manipulate one's environment
or to think abstractly as measured by objective criteria"

Er is geen eenduidige definitie te vinden voor marketing intelligence, maar de meeste definities spreken over een gestructureerd en continu proces waarbij gegevens worden getransformeerd naar informatie en ten slote bruikbare intelligence. De meest passende definitie voor intelligence in deze context is: "The ability to apply knowledge to manipulate one's environment or to think abstractly as measured by objective criteria" (Bron: Encyclopedia Britannica). Dit gaat dus verder dan kennis of een informatievoorziening. Het verschil tussen marketing en competitive, market of customer intelligence zit in het blikveld van het intelligence proces. We spreken hier over marketing intelligence in de breedste zin van het woord en daarmee de synergie die gehaald kan worden uit zowel de interne als externe informatiebronnen.

Marketing intelligence is een proces dat vier fases doorloopt, namelijk de transformatie van gegevens naar informatie en van informatie naar intelligence en vervolgens een advies of richtlijn voor mogelijk acties. En uiteindelijk de evaluatie van de impact van de actie. De effectiviteit van het proces, ofwel het rendement dat met de aanwezige gegevens wordt behaald is echter zo groot als de zwakste schakel. Een kwalitatief hoogwaardige en goed onderhouden informatievoorziening is dan ook essentieel. Een CRM systeem, datawarehouse of periodiek klanttevredenheidsonderzoek kunnen allemaal onderdeel uitmaken van deze informatievoorziening. Daarnaast is competentie ontwikkeling een van de belangrijkste factoren voor de ontwikkeling van een marketing intelligence proces. De balans tussen techniek, kennis en vaardigheden verschuift gedurende het proces steeds meer van techniek via kennis naar vaardigheden. Voor de creatie van intelligence en marketing- of verkoopactiviteiten is techniek dan ook niet de doorslaggevende factor voor succes.

Lees verder:

Tarieven » Portfolio »