Jelle Hoppenbrouwers

Systemisch denker, arbeidsmediator, management consultant, probleemoplosser

Bellen

Ik vraag om problemen

Zakelijke problemen. Of, nog duidelijker: zakelijk systemische problemen. Jouw organisatie is een systeem binnen grotere systemen. Elk systeem heeft input en output. Elk systeem heeft ook knoppen om aan te draaien, hendels om te bewegen en gegevens om te monitoren.

Systemen moeten voor mensen werken. Niet andersom.

Systemen vormen onze samenleving, want die zijn gebaseerd op sociale netwerken. Leven en werken binnen een systeem zorgt soms voor verlies van autonomie; we conformeren ons aan de status quo.

Als er problemen ontstaan zijn we vaak geneigd te focussen op het negatieve gevolg van het probleem, zonder naar het systeem erachter te kijken. We focussen ons op cijfers, in plaats van op mensen. Terwijl bedrijven mensen zijn. En systemen mensen zijn.

Ik ben een systemisch denker die problemen oplost. Ik ben een lastige-vragensteller. Omdat ik, voordat ik het probleem ga oplossen, het eerst wil begrijpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw probleem is niet hét probleem.

Slimme mensen stellen domme vragen. Dus ik stel vragen waar sommige mensen ongemakkelijk van worden. Ik kijk kritisch naar de status quo. Waarom wil je dit? Leg eens uit? Hoezo doe je dit nu? Ik ben zo'n vragensteller. En als ik het snap, wat ik vaak doe, bied ik vaak een oplossing die buiten de bestaande kaders valt. Op zich niet raar, want anders had je er zelf wel aan gedacht.

Ik werk dus het beste wanneer ik jouw manier van werken kritisch mag bevragen. En oplossingen aandraag die in het huidige systeem misschien wel onmogelijk lijken. Ik denk niet in problemen, maar in systemen. En (her-)ontwerp ze zo dat ze weer functioneren. Want problemen verdwijnen vaak als de omgeving werkt. Dan gaan mensen voor en met elkaar werken, in plaats van voor het systeem. Zo vloeit er kracht, energie en zelfvertrouwen terug in je bedrijf.

Sturen op dynamiek en belangen

Als specialiseerd arbeidsmediator kijk ik vooral naar de samenwerking en dynamiek. Door te kijken naar de onderliggende belangen van alle betrokken kan ik bij weerstand en conflicten partijen stimuleren om samen tot duurzame oplossingen te komen.

Dus bel maar. Dan kom ik ongemakkelijke vragen stellen.